وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی مركز توسعه مديريت و تحول اداري
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

برگزاری جلسه وبینار آموزشی با موضوع بررسی چالش ها و مشکلات شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه¬های کلان منطقه 6 کشوری

جلسه ویدیوکنفرانس آموزشی با موضوع چالش­ها، مشکلات و راهبردهای موجود در شاخص­های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 99 دستگاه­های اجرایی...

جلسه احصاء، اصلاح و بهبود خدمات شناسه دار و فرآیندهای دانشگاه/دانشکده¬های علوم پزشکی

جلسه برنامه احصاء، اصلاح و بهبود خدمات شناسه دار و فرآیندهای دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور....

برگزاری دوره های آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای شایستگی مدیران

در پی برگزاری دوره اول دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای با حضور داوطلبان همکاری در کانون ارزیابی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشهد در مرکز آموزش مدیریت دولتی، دور دوم با حضور منتخبینی....

احراز رتبه دستگاه برتر توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جشنواره شهید رجایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق گردید در جشواره شهید رجایی که در سال جاری برگزار شد، براساس امتیاز حاصل از مجموع شاخص­های مشترک ارزیابی عملکرد ابلاغی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور رتبه دستگاه برتر را کسب نماید.

1-طراحی، استقرار، تهیه و تدوین ساختار تشکیلات کلان و خرد و تفصیلی واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت متبوع 2- تهیه و تنظیم استاندارد تشکیلاتی کلیه واحدهای تابعه، بیمارستان ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، ستاد دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و .....

مهندسی مشاغل به تجزیه و تحلیل و گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف،سطح مسئولیت وشرایط احرازشغل(تحصیل،مهارت وتجربه) ونیزانتخاب عنوان مناسب برای آنها می پردازد. با اجرای طرح مهندسی وارزیابی مشاغل نکات ذیل مشخص می شود: 1) وظایف ومسئولیت های هر شغل 2) سطح مسئولیت ها،تماس ها وسطح پاسخگویی افراد 3) میزان تحصیلات،تجربه ومهارت های لازم برای هر شغل 4) میزان حقوق ومزایای هر شغل، طراحی و به روز رسانی مشاغل متناسب با نیازها و الزامات سازمانی با هدف شفاف سازی نقش و وظایف متصدیان مشاغل و تعیین حدود اختیارات و پاسخگویی آنها یکی از ابزارهای مهم مدیریتی برای ارتقا بهره وری و سلامت اداری می باشد.

1- پشتیبانی و نظارت بر عملکرد سامانه ها و نرم افزارهای مرکز توسعه 2-تعیین ارتباط بین سامانه های معاونت در راستای یکپارچه سازی 3-مستندسازی و اصلاح فرآیندهای وزارت متبوع 4- بررسی و نظارت بر عقد قرارداد خرید و پشتیبانی نرم افزارهای مرکز توسعه

1- تدارک زیرساخت ها و منابع لازم جهت واگذاری های تخصصی از طریق تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های قانونی 2- تدوین و راهبری برنامه های اصلاح نظام اداری وزارت متبوع و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 3- استقرار نظام ارزیابی عملکرد وزارت متبوع در جشنواره شهید رجایی 4- فرهنگ سازی و استقرار بهره وری سازمان های بهداشتی و درمانی از طریق اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بیمارستان .......

1-تهیه دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ابلاغیه ها در خصوص ارزیابی، آموزش و توسعه شایستگی مدیران وزارت بهداشت/دانشگاهها/ دانشکده/ و موسسات وابسته و نظارت بر حسن اجرای آن 2-طراحی مدلهای ارزیابی شایستگی مدیران و ابزارهای سنجش و تربیت ارزیاب با مشارکت متخصصین این حوزه .............

طراحی و پیاده سازی مدیریت دانش در کلیه سطوح ستادی و عملیاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تقویت سازوکار های تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و انتشار و استفاده از آنها در بسترهای الکترونیک/ طراحی، تدوین و بازنگری اهداف، استراتژی ها و برنامه­ های سالانه مدیریت دانش/ تدوین و به ­روزرسانی فرآیندها ،دستورالعمل­ها و شيوه نامه ­هاي مورد نياز نظام مديريت دانش /راهبری سامانه مدیریت دانش / پايش مستمر اجراي مديريت دانش در ستاد وزارت و حوزه های محیطی/سنجش بلوغ مدیریت دانش / طراح و بروزرسانی درخت دانش / راهبری نظام پیشنهاد ها

دکتر محمدرضا ملکی رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

دکتر محمدرضا ملکی

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری